Download December 12, 2018 Sailing Schedule

Sailing Schedule

Kyowa Vessel Sailing Schedule

* TENTATIVE SCHEDULE / SUBJECT TO CARGO INDUCEMENT*
*** CONTAINERIZED VESSEL ONLY

VESSEL

VOYAGE

ETD ETD ETD ETD ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA BOOKING DEADLINES
BUSAN KOBE NAGOYA YOKOHAMA SAIPAN GUAM YAP PALAU CHUUK EBEYE MAJURO KOSRAE POHNPEI
KYOWA FALCON 6 27-Nov 28-Nov ---- 30-Nov 04-Dec 07-Dec ---- ---- 11-Dec ---- 17-Dec 15-Dec 13-Dec CLOSED
KYOWA STORK 4 09-Dec 11-Dec ---- 13-Dec 17-Dec 19-Dec ---- ---- 22-Dec 31-Dec 29-Dec 26-Dec 24-Dec CLOSED
KYOWA FALCON 7 02-Jan 29-Dec 28-Dec 27-Dec 07-Jan 09-Jan ---- ---- 12-Jan ---- 19-Jan 16-Jan 14-Jan 02-Jan
KYOWA STORK 5 12-Jan 13-Jan 14-Jan 16-Jan 20-Jan 22-Jan ---- ---- 25-Jan 03-Feb 01-Feb 29-Jan 27-Jan 15-Jan
KYOWA FALCON 8 01-Feb 03-Feb 04-Feb 05-Feb 09-Feb 11-Feb ---- ---- 14-Feb ---- 21-Feb 18-Feb 16-Feb 04-Feb
KYOWA STORK 6 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 23-Feb 25-Feb ---- ---- 28-Feb 09-Mar 07-Mar 04-Mar 02-Mar 15-Feb
KYOWA FALCON 9 06-Mar 08-Mar 09-Mar 11-Mar 15-Mar 17-Mar ---- ---- 20-Mar ---- 27-Mar 24-Mar 22-Mar 08-Mar

 

Transhipment Sailing Schedule

VESSEL ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETA T/S ETD ETA
VOYAGE LYT AKL MEL SYD BNE PKG JKT KEL BKK SIN MNL BUS VESSEL BUSAN GUAM
PADIAN 4 V.1810N                 23-Nov     8-Dec KYOWA STORK V.4 9-Dec 19-Dec
HYUNDAI PARAMOUNT V.038E                   22-Nov   1-Dec KYOWA STORK V.4 9-Dec 19-Dec
HYUNDAI PARAMOUNT V.038E           21-Nov           8-Dec KYOWA STORK V.4 9-Dec 19-Dec
KMTC MANILA V.1811N             24-Nov         8-Dec KYOWA STORK V.4 9-Dec 19-Dec
HANSA FALKENBURG V.1807N               28-Nov       8-Dec KYOWA STORK V.4 9-Dec 19-Dec
MP THE BELICHICK V.095N     14-Nov 17-Nov 20-Nov             8-Dec KYOWA STORK V.4 9-Dec 19-Dec
NORDWINTER V.514 12-Nov 9-Nov                   8-Dec KYOWA STORK V.4 9-Dec 19-Dec
ORIENTAL BRIGHT V.1725N                 7-Dec     17-Dec KYOWA FALCON V.7 2-Jan 9-Jan
HYUNDAI PREMIUM V.051E           13-Dec           22-Dec KYOWA FALCON V.7 2-Jan 9-Jan
NORTH BRIDGE V.0011N             1-Dec         12-Dec KYOWA FALCON V.7 2-Jan 9-Jan
HANSA FALKENBURG V.1808N               12-Dec       19-Dec KYOWA FALCON V.7 2-Jan 9-Jan
SEOUL EXPRESS V.063N     6-Dec 9-Dec 11-Dec             26-Dec KYOWA FALCON V.7 2-Jan 9-Jan
KOTA LEMBAH V.091N 22-Nov 17-Nov                   23-Dec KYOWA FALCON V.7 2-Jan 9-Jan
HYUNDAI PREMIUM V.051E                   13-Dec   22-Dec KYOWA FALCON V.7 2-Jan 9-Jan
PADIAN 4 V.1810N                 17-Dec     27-Dec KYOWA STORK V.5 12-Jan 22-Jan
HYUNDAI PRESTIGE V.058E           19-Dec           29-Dec KYOWA STORK V.5 12-Jan 22-Jan
HANSA FALKENBURG V.1809N               26-Dec       2-Jan KYOWA STORK V.5 12-Jan 22-Jan
CMA CGM EIFFEL V.018N     13-Dec 16-Dec 18-Dec             2-Jan KYOWA STORK V.5 12-Jan 22-Jan
SEASPAN DALIAN V.236N 29-Nov 24-Nov                   30-Dec KYOWA STORK V.5 12-Jan 22-Jan
HYUNDAI PARAMOUNT V.039E                   27-Dec   5-Jan KYOWA STORK V.5 12-Jan 22-Jan
NORTH BRIDGE V.0012N             29-Dec         9-Jan KYOWA STORK V.5 12-Jan 22-Jan
HYUNDAI PRIVILEGE V.057E           2-Jan           11-Jan KYOWA FALCON V.8 1-Feb 11-Feb
CAPE NABIL B.18014N               16-Jan       23-Jan KYOWA FALCON V.8 1-Feb 11-Feb
MIAMI V.096N     2-Jan 5-Jan 8-Jan             23-Jan KYOWA FALCON V.8 1-Feb 11-Feb
GRASMERE MAERSK V.515 24-Dec 21-Dec                   11-Jan KYOWA FALCON V.8 1-Feb 11-Feb

China Transhipment Sailing Schedule

TRANSIT TO BUSAN: 3DAYS 2DAYS 2DAYS 2DAYS 3DAYS 3DAYS 4DAYS 4DAYS 4DAYS 6DAYS 8DAYS    
DAYS OF SAILING: M/R/F T/F W/F/S W/S W/S S T T T T/F M/T/W/R/F    
VESSEL ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD ETA
VOYAGE QUINGDAO XINGANG DALIAN SHANGHAI NINGBO NANJING XIAMEN FUZHOU HONG KONG SHEKOU HUANGPU BUS GUAM
KYOWA FALCON V.6 23-Nov 23-Nov 24-Nov 24-Nov 24-Nov 24-Nov 20-Nov 20-Nov 20-Nov 20-Nov 19-Nov 27-Nov 07-Dec
KYOWA STORK V.4 06-Dec 07-Dec 07-Dec 05-Dec 05-Dec 01-Dec 04-Dec 04-Dec 04-Dec 30-Nov 30-Nov 09-Dec 19-Dec
KYOWA FALCON V. 7 28-Dec 28-Dec 29-Dec 29-Dec 29-Dec 29-Dec 25-Dec 25-Dec 25-Dec 25-Dec 25-Dec 02-Jan 09-Jan
KYOWA STORK V.5 07-Jan 08-Jan 09-Jan 09-Jan 09-Jan 05-Jan 08-Jan 08-Jan 08-Jan 04-Jan 04-Jan 12-Jan 22-Jan
KYOWA FALCON V.8 28-Jan 29-Jan 30-Jan 30-Jan 26-Jan 26-Jan 22-Jan 22-Jan 22-Jan 25-Jan 24-Jan 01-Feb 11-Feb